JUDr. Kateřina Brejlová

notářka v Rožnově pod Radhoštěm

kontakt: 

Bezručova 211, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | tel. +420 571 89 5678, +420 723 30 80 90

e-mail: info@notarka-brejlova.cz | datová schránka: thcrd7d

Pro zastoupení v řízení o pozůstalosti prosím využijte naši PLNOU MOC – formulář naleznete níže .

Tato plná moc splňuje všechny zákonné požadavky pro celé řízení o pozůstalosti.
Ověření podpisu na plné moci doporučujeme. Ověření podpisu je povinné v případě, že vás k tomu vyzve notář.

JUDr. Kateřina Brejlová, notářka

Úřední hodiny

Po: 7:30 - 16:30

Út: 7:30 - 13:30

St: 7:30 - 16:30

Čt: 7:30 - 16:30

Pá: 7:30 - 13:30

Kde nás najdete?

v Brillovce (bývalá Loana), kancelářský prostor číslo 3.08  ve 3. podlaží

Úvodní informace

Na těchto stránkách naleznete základní informace o službách naší notářské kanceláře. V případě, že potřebujete další informace nebo úkon na těchto stránkách výslovně neuvedený, prosím zavolejte nebo nám napište. Pokud budete chtít využít našich služeb, můžete nám zaslat žádost o úkon společně s potřebnými údaji (které naleznete na těchto stránkách) včetně kontaktu na Vás, nebo nás kontaktovat přímo v naší notářské kanceláři.

Postavení notáře při sepisování notářských zápisů o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy, je zcela výjimečné. Od postavení advokáta či realitní kanceláře se v mnoha směrech liší, a to zejména tím, že notář vykonává notářskou činnost nestranně, poskytuje poučení oběma smluvním stranám a přistupuje k účastníkům smlouvy stejně bez ohledu na to, kdo jej o úkon požádal. Činnost notáře, jeho postavení a podmínky výkonu činnosti jsou upraveny v zákoně č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna notáře

Odměna notáře se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR číslo 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění naleznete zde:  Notářský tarif – úplné znění od 1.1.2020.

Nejčastější notářské služby 

Dědické právo

Rodina, majetek a ochrana práv

Právnické osoby a podnikání 

Ověřování a výpisy z rejstříků 

Vážení klienti,

Kamerový systém instalovaný v čekárně notářky provozujeme podle platné legislativy, viz níže. Kamerový systém je zabezpečen dle bezpečnostních standardů.


Kamerový systém pomáhá v následujícím:

– prevence proti krádežím v čekárně (za odložené věci ale neodpovídáme),

– efektivnější odbavování čekajících klientů,

– k předávání kamerových záznamů dochází pouze v případě vzniku mimořádné události orgánům činným v trestním řízení.


Je třeba kamerový systém registrovat u ÚOOÚ?

Ne. Registrace zpracování podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.


Děkuji za pochopení.
JUDr. Kateřina Brejlová, notářka